برنامه ریزی آزمون قلم چی : آزمون های آزمایشی کنکور اعم از قلم چی , یکی از موثر ترین روش ها برای از بین بردن استرس روز کنکور و ایجاد برنامه ریزی هدفمند و پله پله تا موفقیت است.

خیلی از کنکوری ها اصلا به بودجه بندی آزمون آزمایشی خود نمیرسند و توقع دارند تا روز آزمون آزمایشی بهترین تراز را بیاورند .

خیلی ها هم بودجه بندی آزمون آزمایشی خود را تا اخر اجرا میکنند ولی تراز آن ها باز هم پایین میشود و انگیزه خود را کامل از دست میدهند .

دوره ی کنکور زمان تست و آزمایش نیست که شما به بهترین روش درس خواندن دست یابید بلکه باید از تجربیات دیگران که به بهترین رشته دست رسیده اند استفاده کنید تا بتوانید به بهترین تراز آزمون قلم چی خود دست یابید .

آکادمی برنامه کنکوری برای آن دسته از داوطلبانی که تراز آزمون های آزمایشی آن ها پایین است و یا قادر به برنامه ریزی برای آزمون های آزمایشی کنکور خود نیستند, پکیج برنامه ریزی برای داوطلبان کنکوری ارائه داده است

ویژگی های برنامه ریزی ویژه ی آزمون های آزمایشی کنکور به شرح زیر میباشد :

تحلیل کامل برنامه ی راهبردی آزمون

تدوین برنامه ی شخصی برای هر داوطلب با توجه به زمان و توان او

مطابق با برنامه ی مدرسه

اگر پشت کنکوری هستید این برنامه مطابق با شرایط شما طراحی خواهد شد

برنامه ریزی برای هر آزمون به صورت جداگانه

برنامه ریزی به روش دو گام ( آموزش و مرور) برای هر آزمون

ما کیفیت این برنامه ریزی رو برای شما تضمین میکنیم

هزینه طراحی برنامه ریزی برای آزمون آزمایشی شما ۵۰ هزار تومان میباشد

جهت دریافت برنامه ریزی خود فرم اطلاعات زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیرند.