آکادمی برنامه کنکوری

درباره ما

آکادمی برنامه کنکوری از سال 1396 فعالیت خود را در زمینه مشاوره , برنامه ریزی و دوره های آموزشی کنکور زیر نظر دکتر سعید بالاوندی آغاز نمود تا هیچ یک از کنکوری ها از سراسر ایران با مشکل مشاوره و برنامه ریزی دچار نشوند.