موفقیت در کنکور

موفقیت در تحصیل و کنکور

    رمز موفقیت در تحصیل چیست؟ دانش‌آموزان موفق به خوبی می‌دانند که چطور در مواقع ضروری بر مطالعه‌ی خود تمرکز کنند و هر زمان که نیاز داشته باشند، استراحت کنند. آنها می‌توانند زمان خود را هوشمندانه مدیریت کنند، به برنامه‌های مطالعه‌ی هدفمند بچسبند و از زمان… ادامه »موفقیت در تحصیل و کنکور

    عوامل موفقیت در کنکور

      عوامل موفقیت در کنکور گام اول: مشخص کردن زمان‌های خالی برای برنامه ریزی با مشخص کردن زمان‌های خالی در طی روز بهتر می‌توانید برای مطالعه کردن برنامه‌ریزی کنید. این کار کمک می‌کند تا خارج از ظرفیت زمانی برنامه‌ ریزی نکنید تا با نرسیدن به موارد… ادامه »عوامل موفقیت در کنکور